Svenska kyrkan Lidingö församling

En ny värld öppnar sig

 Kyrkor

Kyrkor i Lidingö församling

Bodals kyrka  Breviks kyrka

Lidingö kyrka  S:ta Anna kapell

Församlingsexpeditionen S:ta Annagården
Besöksadress: S:ta Annagården, Kvarnvägen 1
Postadress: Box 1029, 181 21 Lidingö
Öppettider: mån-fre 9-12, 13-15
08-410 847 00 Fax: 08-731 08 44
lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen
Besöksadress: Kyrkallén 2
Postadress: Box 1029, 181 21 Lidingö
Öppettider: mån-fre kl 09.00-16.00
08-410 847 10 Fax: 08-731 02 11
lidingo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkor i Lidingö församling
Bodals kyrka Bodalsvägen 24, 08-410 847 70
Breviks kyrka Kapellbacken 1, 08-410 847 49
Lidingö kyrka Kyrkallén, 08-410 847 90
S:ta Annagården Kvarnvägen 1, 08-410 847 00
Om webbplatsen     

Svenska kyrkan Lidingö församling